කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

 • Independent Day - 2023

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 03, 2023

 • පියවර වැඩසටහන අභිමානවත් 20 වැනි සංවත්සරය සමරයි

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 01, 2023

  පියවර වැඩසටහන අභිමානවත් 20 වැනි සංවත්සරය සමරයි

  ළමා හා කාන්තා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යංශය හා හේමාස් හොල්ඩිංස් ආයතනය එක්වී ආරම්භ කරන ලද පියවර වැඩසටහන එහි 20 වැනි අභිමානවත් සැමරුම් ‍උළෙල ළමා හා කාන්තා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් BMICH Cinema Lounge හිදී පැවැත්විනි.

 • රාජ්‍ය ඇමතිනී ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිණිය ඉරානයේ නිල සංචාරයක

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 19, 2023

  ඉරානයේ ටෙහෙරාන් නගරයේ දී 2023 ජනවාරි 20 වන දින පැවැත්වෙන බලවත් කාන්තාවන්ගේ පළමු ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය (The first International Congress of Influential Women) සඳහා සහභාගි වීමට 2023.01.18 දින කාන්තා ,ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිණිය ඉරානය බලා පිටත්ව ගියාය.

  එතුමිය මේ සඳහා සහභාගි වන්නේ ඉරාන ජනරජයේ කාන්තා හා පවුල් කටයුතු උප ජනාධිපති H.E.Enisaiyeh Khazali (එනසායේහ් කසාලි) ගේ ආරාධනයකට අනුවය.

  සංස්කෘතික වටිනාකම ඔප්නංවනු පිණිස කාන්තාවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ තත්ත්වය පිළිබඳ බුද්ධිමය හා එම ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් වන ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට රටවල් දිරිග

 • Thipongal Message from State Minister

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 15, 2023

  Thipongal Message from State Minister

 • 2023 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 03, 2023

  කංසා නිතී ගත කළහොත් කාන්තාවන් සහ ළමුන් දැඩි භයානක තත්වයකට මුහුණ පාන බවත්, මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා අමාත්‍යාංශයක් ලෙස එක්ව කටයුතු කරන බව කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය පැවසුවාය.

  රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ඒ අදහස් පළකළේ 2023 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ එම අමාත්‍යංශයේ පැවති උත්සවයට සහභාගී වෙමිනි. එහිදී තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය මෙසේද පැවසුවාය. වැඩ නොකර මියයනවා වෙනුවට වැඩ කර මියයෑම සුදුසුයි. පසුගිය සමයේ සංස්කෘතික රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කළා. එහි ඉදිරි වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබියදී මා, ළමා හා කාන්තා කටය

 • Hon State Ministers New Year wishes

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 01, 2023

  Hon State Ministers New Year wishes for Year 2023

 • New Secretary Assumed Duties

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 01, 2023

  New Secretary Assumed Duties

  Ms. Yamuna Perera assumed duties as Secretary to the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment today 01 January 2023.

 • Fairwell for the Secretary

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 30, 2022

  Mr. Neel Bandara Hapuhinne served as a Secretary to this Ministry has been appointed as a new Secretary to the Ministry of Public Administration and Home Affairs,Provincial Councils and Local Government

  A farewell organized by the staff officers of the Women and Child Sector of this Ministry today morning to offer their respect and appreciation for his leadership and guidance accompanied with greater humanitarian values as a symbol of perfect government officer.

  All the best !!

 • ශ්‍රී ලංකා නේවාසික ඇමරිකානු තානාපති සමග සාකච්ඡාව

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 30, 2022

  ශ්‍රී ලංකා නේවාසික ඇමරිකානු තානාපති සමග සාකච්ඡා

  ළමුන් හා කාන්තාවන් වෙනුවෙන් කළ හැකි ඉදිරි කටයුතු සදහා මුල්‍යමය හා ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබා ගැනීම පිලිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික ඇමරිකානු තානාපති අතිගරු ජූලී ජේ. චන්ග් (H.E. Julie J. Chung) මැතිනිය හා කාන්තා,ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය ඇමතිනී ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිනිය සමග සාකච්ඡාවක් 29 ( අද ) දින අමාත්‍යංශයේදී පැවැත්වූවාය.

  මේ අවස්ථාව සඳහා ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාල දේශපාලන නිලධාරී (Political Officer) Matthew Hinson මහතා ද මේ අවස්ථාවට සහභාගී විය.