කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-School & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, அறநெறிப் பாடசாலைகள், கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர

 • ලෝක ළමා දිනය ජාතික උත්සවය පුර්ව සාකච්ඡාව

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 23, 2020

  ලෝක ළමා දිනය ජාතික උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිත බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරීශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ගරු අමාත්‍යතුමන් සහභාගි වු අතර ,එම උත්සවය පිළිබඳව පුර්ව සාකච්ඡාවක් ද පැවැත්විය. එම අවස්ථාවට අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් සහභාගි විය

 • ජාතික කාන්තා කමිටුවේ දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාව

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 23, 2020

  ජාතික කාන්තා කමිටුවේ පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම පිලිබඳව සහ එහි ඉදිරි සැලසුම් පිලිබදව ගරු අමාත්‍යතුමන්ව දැනුවත් කිරිමේ සාකච්ඡව. ජාතික කාන්තා කමිටුවේ සභාපතිතුමිය ඇතුළු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ නිලධාරින් සමග අමාත්‍යංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගිය දා පැවැත්විය .

 • පෙර පාසල් පද්ධතිය තුල පවතින ගැටළු පිලිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාව

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 23, 2020

  ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර පාසල් පද්ධතිය තුල පවතින ගැටළු හදුනාගෙන ගුණාත්මක විධිමත් පෙර පාසල් පද්ධතියක් ගොඩනැගීම පිළිබඳ විශේෂ විද්වත් සාකච්ඡාවක් මහාචාර්ය මැදගොඩ අභේතිස්ස නාහිමියන්ගේ සහ අමාත්‍යතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්
  අමාත්‍යංශයේ දි පැවැත්විය මෙම සාකච්ඡාවට මහා සංඝරත්නය , විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් , පෙර පාසල් ගුරු සංගම් සහ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු උසස් නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි විය.

 • The World Children's Day 2020

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 15, 2020

  The World Children's Day 2020

  The World Children's Day National Ceremony 2020 will be held on the 02nd of October 2020 from 9.30 a.m to 12.00 p.m on the premises of "Ape Gama" Battaramulla.

  The World Children's Day National Ceremony 2020 under theme :

  “ අපේ රට - අපේ දෑතින් ”
  “Let’s Build our Nation”
  “எமது நாடு - எமது கரங்களினால்”

  The World Children's Day National Ceremony 2020 logo :


 • රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලැසුම් පිලිබඳ සාකච්ඡා

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 30, 2020

  කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන,පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලැසුම් පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීම.


  ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පිරීස් මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2020-08-25 වන දින උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙහිදී විශේෂිත රැස්වීමක් පැවැත්විණි.මෙම රැස්වීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමන් සහ කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන,පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්තුමිය ඇතුළු එක් එක් ආයතන නියෝජනය කරන ආයතන ප්‍රධානීන් රැස

 • New State Secretary Assumed Duties

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 25, 2020

  New State Secretary Assumed Duties

  Mrs.K.M.S.D.Jayasekara has been assumed duties as the new state Secretary of State Ministry of Women and Child Development, Pre-schools and Primary Education, School Infrastructure and Education Service

 • නව අධ්‍යපන අමාත්‍ය පත් කිරීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 13, 2020

  ගරු අමාත්‍ය ජී.එල්.පිරිස් මැතිතුමා අධ්‍යපන අමාත්‍ය වශයෙන් පත් කරන ලදී.දිවුරුම් දීමේ උත්සවය දළදා මාලිගාවේ මඟුල් මඬුව පරිශ්‍රයහිදී 2020 අගෝස්තු මස 12 වන දින පැවැත් වෙන ලදී.

 • ගරු අමාත්‍යතුමන්ගේ වැඩ භාර ගැනීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 13, 2020

  ගරු අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වැඩ භාර ගැනීම.

  වත්මන් රජයේ අභිනව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වශයෙන් ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා 2020 අගෝස්තු මස 13 වන දින පෙ.ව. 10 ට යෙදුනු සුභ මොහොතින් ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ආශීවර්වාදය සමඟ සෙත්සිරිපාය අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ දී සිය රාජකාරී කටයුතු භාර ගන්නා ලදී. වැඩ භාරගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන්ම ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට හා ගරු අග්‍රාමත්‍යතුමන් හට තමන් වෙත මෙම අමාත්‍යංශයේ වගකීම පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ...

 • නව අමාත්‍ය පත් වීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 12, 2020

  ගරු අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යපන,පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යපන සේවා අමාත්‍ය වශයෙන් පත් කරන ලදී.දිවුරුම් දීමේ උත්සවය මහනුවර දළදා මාලිගාවේ මඟුල් මඬුව පරිශ්‍රයහිදී 2020 අගෝස්තු මස 12 වන දින පැවැත් වෙන ලදී.

 • සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ සාකච්ඡාව

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 09, 2020

  සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ සාකච්ඡාව

  වර්ථමාන රජයේ සෞභ්‍යෙය් දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ නැණ බල සහිත ළමා පරපුරක් ඇති කිරීම උදෙසා ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව හා රැකවරණය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් දරුවන්ට විකල්ප පවුලක රැකවරණය ලබා දීමේ සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂක යෝජනා ක්‍රමය පිලිබඳ සාකච්ඡාවක් පලාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරු,පළාත් ලේකම්වරු සහ පළාත් පරිවාස කොමසාරිස්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2020-07-07 දින සමාජ සේවා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.