කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

 • මත්ද්‍රව්‍ය, දුම්වැටි භාවිතයෙන් හා ජාවාරමෙන්

  Posted in Highlights, Ministry News on May 15, 2019

  මත්ද්‍රව්‍ය, දුම්වැටි භාවිතයෙන් හා ජාවාරමෙන් වළක්වා ගැනීම

  සොඳුරු ලෙස ඇරඹුනද අඳුරින් කෙළවර වේ.

  වඩා මිහිරි අත්දැකීමක් යැයි සිතා කිනම් ආකාරයකින් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය හෝ දුම්වැටි භාවිතයට කවරෙකු හෝ මුලපුරයි නම් ඔහු හෝ ඇයගේ ජීවිතයට ඉතිරි වන්නේ අයහපතක්ම පමණී. මේවා භාවිතයට යොමු වීම ඉතා සරලය. පහසුය. එහෙත් ඊට ක්‍රමයෙන් ඇබ්බැහි වීමෙන් පසු ඉන් මිදීම දුෂ්කරය. ඒ නිසා අපි කිසිවෙකු මත්ද්‍රව්‍ය හෝ දුම්වැටි එක්වරක් හෝ භාවිතයට නොපෙළඹෙමු. අපේ දරුවන් හෝ ඥාතීන් කි‍සිවෙකුට පෙළඹවීමට ඉඩ නොදෙමු. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා එය භාවිතා කරන්නා තමන්ට පමණක් නොව ඍජු හා වක්‍ර ලෙස මුළු මහත් සමාජයටම හානිදායක ඇති කරයි. මෙහි බැරෑරු

 • මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය 2018

  Posted in Highlights, Ministry News on Apr 03, 2019

  මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය - 2018

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන ගරු අමාත්‍යතුමිය විසින් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය - 2018 යන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත. කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ, ළමා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සකස් කරන ලද, මෙම ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පාදක කරගනිමින් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමටත්, මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පස් අව

 • Calling Application for Annual Transfers of the Counselling Officers of the Ministry of Women and Child Affairs and Dry Zone Development 2020

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 28, 2019

  Calling Application for Annual Transfers of the Counselling Officers of the Ministry of Women and Child Affairs and Dry Zone Development – 2020

  Click Here for more details

 • 2019- ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 08, 2019

  2019- ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය මෙවර අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගණයේදී ගරු ඇමතිතුමියගේ ආරාධනයෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු මැති ඇමති වරුන්ගේ සහ දෙස් විදෙස් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන්ගේ හා කාන්තාවන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විය

 • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින පා ගමන 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 01, 2019

  ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින පා ගමන 2019/03/01 දින විහාර මහා දේවි උද්යානයේ දී කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා වියළි කලාපීය සංවර්ධන අමාත්‍ය ‍‍ගරු. චන්ද්‍රාණි බණ්ඩාර මැතිතුමියගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණ.

 • outstanding performance award 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 14, 2019

  Outstanding Performance Award 2019

  Mental Health and Psychosocial Support ( MHPSS)

  For Details and and Application Click Here

 • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය - ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය - 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 14, 2019

  ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය
  ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

  රටක ජාතික සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ දී කාන්තාවන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය අතිවිශාලය. එනිසාම අප ජාතියක් වශයෙන් තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා යොමුවීමට නම් ඇය පෙරටුගාමී හා ගාමක බලවේගයක් වීම අත්‍යාවශ්‍යය. දැනුම, කුසලතාවයන් හා යහපත් ආකල්පයන්ගෙන් හෙබි වඩා කාර්යාක්ෂම හා ක්‍රියාශීලී කාන්තා පරපුරක් සිටින්නේ නම් එය රටට අගනා සම්පතකි. ඒ පිළිබඳව සමාජයේ දැනුවත්භාවය හා සංවේදීතාවය වැඩි දියුණු කරමින් ඉදිරි අනාගතයට උචිත වන පරිදි ඔවුන්ට අවස්ථා සලසා දීම අපගේ ප්‍රධානම වගකීමකි.

  ඊට ප්‍රවේශයක් වශයෙන් “සුහුරු කතක් - සොඳුරු ලොවක්” යන තේමාවෙන් මෙවර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි