කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

වර්තමාන පාසල් දරුවන් මුහුණදෙන අභියෝග ජයගැනීම සඳහා පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

මානව සම්පත ආශ්‍රිතව තව පවත්නා ගැට‍ළු අවම කර ශ්‍රී ලංකාව ලොව බබළන රාජ්‍යක් බවට පත් කිරීමේ මූලික වගකීම වර්තමාන ළමා පරපුරට පවත්නා අභියෝගයකි. නමුත් දිනෙන් දින සිදු වන තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ සංකීර්ණ බවට පත් වී ඇති දරුවන්ගේ ජීවන රටාවන් හා බැඳී තිබෙන විවිධ ගැටළු වන පවුල් ආරවුල්, මත් ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහි වීම, ළමා කායික හා මානසික හිංසන, ළමා අපයෝජන හා නොසළකා හැරීම් වැනි දෑ හේතුවෙන් වඩා යහපත් හා ගුණාත්මක පෞර්ෂයන්ගෙන් යුත් පුරවැසියන් ලෙස සමාජයට එක් වීම වර්තමාන ළමා පරපුරට විශාල ලෙස ගැටළුකාරී වී තිබේ. එබැවින් මෙම තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් සිදු කරනු ලබන යම් මැදිහත් වීමක් ලෙස ළමුන්ගේ චිත්තවේග පාලනය තුළ සාර්ථක පුරවැසියෙකු බිහි කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් පාසල් දරුවන් හා දෙමාපියන් උදෙසා පැවැත්වීමට කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. එහි පළමු පියවර ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මහරගම ජනාධිපති විද්‍යාලය, බුවනකබා විද්‍යාලය, මහරගම මධ්‍යම මහා විද්‍යාලය, විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලය යන පාසල් 04 තුළ ඉගෙනුම ලබන ළමුන් 1000ක් සහ දෙමාපියන් 500ක ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2018.10.22 දින මහරගම තරුණ සේවා සභාවේදී පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.12.00 දක්වා මනෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් හසල දැනුමක් හා පළපුරුද්දක් ඇති මහනුවර මහ රෝහලේ සේවය කරන ජ්‍යේෂ්ඨ මනෝ විද්‍යා උපදේශක සහ මනෝ චිකිත්සක විශේෂඥ වෛද්‍ය චමින්ද වීරසිරිවර්ධන මහතාගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. මෙම අවස්ථාවට කාන්තා හා ළමා කටයුතු ගරු අමාත්‍යවරිය වන චන්ද්‍රාණි බණ්ඩාර මැතිණිය සහභාගී වූ අතර ඊට අමතරව අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය අශෝකා අලවත්ත මැතිණිය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සහ මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහභාගී විය. අද සමාජයේ ජීවත් වන දරුවන් අඩු වැඩි වශයෙන් මුහුණ පාන අභියෝග හමුවේ නොසැලී සිටීමට හා දිරියෙන් ඉදිරියට යාමට ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම මෙම වැඩමුළුවේ අරමුණ වූ අතර චිත්ත වේග පාලනය තුළින් සාර්ථක පුරවැසියෙකු බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක පිළිබඳවද දරුවන් දැනුවත් කිරීම මෙහිදී සිදු විය. එම වැඩසටහනේ සාර්ථකත්වය ළමුන් මගින් ඉදිරිපත් කළ අදහස් හා යෝජනා මගින් තහවුරු විය.

   
 
   
 
   
 
   
 

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 22, 2018